top of page
Zoeken
  • bfingemeersman

Verhoging aftrekbaarheid kinderoppas


Vanaf 2020 zijn de uitgaven voor kinderoppas gedaan voor één of meerdere kinderen aftrekbaar tot de leeftijd van 14 jaar, voordien was dit 12 jaar. Voor kinderen met een zware handicap is deze leeftijd opgetrokken van 18 jaar naar 21 jaar.

Ook het maximumbedrag is opgetrokken van 11,20 € naar 13,00 €.

Dit geldt voor kinderen die ten laste van de belastingplichtige zijn ofwel in geval van co-ouderschap de belastingplichtige aan wie de helft van de toeslagen op de belastingvrije som wordt toegekend.


20 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page